11 години в софтуерния бизнес.

Като дизайнер и разработчик на софтуерни решения от висок клас за средния и малък бизнес, ние сме разработили софтуер, който е достъпен, лесен за използване, конфигуриране и поддръжка.

Една от ключовите ни сфери на работа е Magento eCommerce.  Било то разработване на нов онлайн магазин или мигрирането към по-нова версия, Magento 1 или Magento 2, оправяне на проблеми със скоростта или просто поддръжка.  Имаме създадени модули и теми, нови методи за плащане или връзка с фискални устройства и много други.  Непрекъснато работим за подобряването на нашата информационна база, която изграждаме на база нашия опит

През 2018г видяхме нуждата от ново облачно SaaS ERP / CRM решение за малкия и среден бизнес.  От тогава непрекъснато подобряваме и усъвършенстваме нашето решение - SubCloudSubCloud е вече в списъка на одобрените софтуери по Н-18.  Отговаря на всички изисквания на наредбата.

Клиентите са винаги на първо място!