Нашето облачно решение и как можем да помогнем по отрасли

  1. Търговия и eCommerce

             SubCloud ERP цялостно решение за бизнеса, което подобрява ефективността и предоставя сигурен достъп през браузер от всяко устройство по всяко време.  

             Ключови функционалности:

             Бързи и лесни продажби през POS модул и подръжка за баркодове

             Бързо и лесно издаване на фактури 

             Следене на наличности в отделни складове. Предопреждение при нискли наличности.  Продуктови варианти - цвят, размер и др.

             Поръчки от доставчици

             CRM ( Customer Relationship Management ) - Управление на клиенти, договори, цени, кореспонденция и др.

             Гъвкаво ценообразуване с множество ценови равнища, управление на маржини и печалби.

             Интеграция с онлайн магазин на Magento 2 за бързо въвеждане на поръчките.

 

  1. Дистрибуция 

             Дистрибуторите срещат всекидневни предизвикателства и ефективността е от голямо значение.  SubClould ERP може да управлява множество складове и потребители вързани към отделните складове.  Бърз достъп до наличности от всяко устройство, интегрирани финанси, отчети, партиди, годност и др.

             Ключови функционалности:

             Поддръжка за множество складове

             Отдалечен достъп от всяко едно устройство - компютър, телефон, таблет

             Интегрирани финанси, отчети, партиди, годност и др.

             Business intelligence, настройки на dashboards за отделните потребители

             Интегрирани доставки, плащания и предупреждения за ниски наличности

  1. Производство

             Ключови функционалности:

             Lot/serial tracking and Expiration dates

             Barcode integration and Barcode printer

             Bill of Materials

  1. Услуги

             Ключови функционалности:

             Централизирано управление на документи - Document Management

             CRM - клиенти, договори, цени, услуги, месечни абонаменти, множество контакти към клиент

             Управление на проекти, leads/opportunities and/or tasks

             Събития - Events/Agenda

             Управление на ресурси - автомобили, зали, принтери и др.

             Настройки за репорти и дашборди - reporting / dashboards

             Отдалечен достъп от всяко едно устройство - компютър, телефон, таблет

 

  1. Строителство и Utility

             CRM - клиенти, договори, цени, услуги, месечни абонаменти, множество контакти към клиент

             Управление на ресурси - автомобили, зали, принтери и др.

             Събития - Events/Agenda

             Централизирано управление на документи - Document Management

             Управление на продукти и наличности включително материали

             Бързо и лесно издаване на фактури 

             Поръчки от доставчици

             Управление и отчети на разходи

  1. Други отрасли

             Бързи и лесни продажби през POS модул и подръжка за баркодове

             Бързо и лесно издаване на фактури 

             Следене на наличности в отделни складове. Предопреждение при нискли наличности.  Продуктови варианти - цвят, размер и др.

             Поръчки от доставчици

             CRM ( Customer Relationship Management ) - Управление на клиенти, договори, цени, кореспонденция и др.

             Гъвкаво ценообразуване с множество ценови равнища, управление на маржини и печалби.

            Интеграция с онлайн магазин на Magento 2 за бързо въвеждане на поръчките.